null

Filosofija iz drugog ugla; Философија из другог угла

(No reviews yet) Write a Review
Was: $22.00
Now: $12.99
SKU:
SP-BK-SR-2020-006
Gift wrapping:
Options available
Sale

Аутор: Христо Јанарас 


Христо Јанарас је један од најкреативнијих теолога и философа у Грчкој данас. Овај пророчки религијски мислилац је рођен у Атини 1935, студирао у Грчкој, Бону и Паризу, а докторирао у Солуну и на Сорбони. Предавао на Универзитету у Женеви, а данас је професор емеритус на Универзитету Пантион у Атини. Почасни је доктор Универзитета у Београду.

Ова књига нема амбицију да буде општи увод у философске системе који су се формирали током људске историје. Она нема историјски карактер и не исцрпљује сва она философска гледишта и теорије које су формулисане у вези са темама којих се дотичемо на њеним страницама. Другим речима, метод књиге није историјски, то јест упоредно-аналитички, него је дедуктивно-синтетички. Њена је амбиција да има уводни карактер у философију, односно, кроз философска становишта и гледишта изложена на њеним страницама, да читаоца доведе до саме могућности философирања, заједно, напоредо или чак и супротно ставовима књиге. Уколико, завршавајући проучавање ових страница, читалац буде имао више могућности да се суочи са философским проблемима који се овде третирају са другачијих стаза, различитим методама, другачијим предлозима решењâ, то ће бити стварни успех ове књиге. Тиме ће она испунити циљ увођења у философију.

Language: Serbian
Number of pages: 

ISBN:
Published: 2020